Doanh nghiệp muốn kéo dài việc miễn, giảm, gia hạn nộp thuế đến hết năm 2024

Sáng 13/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với ộ Tài chính tổ chức Hội nghị “Đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế - hải quan 2023”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VCCI, Phạm Tấn Công đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính, ngành Thuế và ngành Hải quan trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh các hoạt động kinh tế khó khăn khi có quá nhiều biến động của thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.

Theo ông Công, những nỗ lực của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, ổng cục Hải quan đã đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát có hiệu quả các quy trình, tạo cơ sở để doanh nghiệp giảm chi phí và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Nhiều hoạt động của các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính đã lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực, hiệu lực hiệu quả của cơ quan. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, đối thoại chính sách được triển khai theo nhiều hình thức khác nhau, nội dung đa dạng… thể hiện sự cầu thị và tư duy đổi mới trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Chủ tịch VCCI cho hay, trước khi diễn ra Hội nghị, VCCI đã có văn bản gửi lấy ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp. Cụ thể, trong lĩnh vực thuế, nhiều doanh nghiệp phản ánh về thủ tục hoàn thuế VAT, về hóa đơn điện tử, về quy định nộp thuế tại địa phương đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh,...

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công.

Trong lĩnh vực hải quan, nhiều doanh nghiệp phản ánh về thời gian giải quyết thủ tục điện tử, việc cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất, việc hoàn thuế xuất nhập khẩu, kiến nghị giảm thời gian hoàn thuế nhập khẩu, kiến nghị về quy định rõ số lần soi chiếu hàng hóa, về cơ chế hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp chế xuất…

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có một số đề xuất chung khác liên quan đến việc rà soát, đảm bảo công bằng trong áp dụng chính sách thuế giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, việc kiểm tra theo các hình thức khác nhau gây khó khăn cho doanh nghiệp, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét kéo dài các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và miễn, giảm các loại phí, lệ phí cho đến hết 2024; xem xét phương thức hỗ trợ giải quyết thủ tục hoàn thuế mới; tăng cường các biện pháp phi thuế quan; về cơ chế liên thông giữa ngành Thuế - Hải quan với các cơ quan hành chính.

An Nhiên