TP. Mỹ Tho: Thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp

Lãnh đạo xã Đạo Thạnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty Phân bón Việt Đức.

Chi bộ Công ty Phân bón Việt Đức được thành lập trực thuộc Đảng ủy xã Đạo Thạnh với 4 đảng viên. Đảng viên Nguyễn Trọng Vinh, Phó Giám đốc Công ty Phân bón Việt Đức được chỉ định làm Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024. Chi bộ Công ty Phân bón Việt Đức có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của công ty theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạo Thạnh nhấn mạnh: Việc xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với đông đảo quần chúng và người lao động, góp phần đưa hoạt động của doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đúng pháp luật, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của chủ doanh nghiệp và người lao động.

Đồng thời đề nghị các đảng viên trong Chi bộ Công ty Phân bón Việt Đức cần thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiện nay, TP. Mỹ Tho có tổng số 19 doanh nghiệp có tổ chức Đảng (5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 14 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Mỹ Tho) với tổng số 205 đảng viên. Thực hiện Đề án 03 ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ền Giang về tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tính đến nay, TP. Mỹ Tho đã kết nạp 32 đảng viên mới đang làm việc trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

THANH LIÊM