Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp FDI

Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Công ty TNHH May Mặc AMP Việt Nam – Phong Điền được thành lập và đi vào hoạt động với 176 người lao động. Theo đó, CĐCS Công ty TNHH May mặc AMP Việt Nam – Phong Điền được thành lập với 176 đoàn viên, đạt tỷ lệ 100%, do ông Nguyễn Chơn Lưu làm Chủ tịch Công đoàn.

Sau khi thành lập, CĐCS Công ty TNHH May mặc AMP Việt Nam – Phong Điền sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động, để phối hợp với lãnh đạo công ty giải quyết kịp thời. Đồng thời, xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa ban chấp hành công đoàn với giám đốc công ty theo qui định của pháp luật lao động; tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động...

Dịp này, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh trao 10 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho đoàn viên Công ty TNHH May mặc AMP Việt Nam – Phong Điền có hoàn cảnh khó khăn.

HẢI THUẬN